Tilskudd til opplæring i og på samisk for grunnskoleelever skoleåret 2017/2018

Tilskudd til opplæring i og/eller på samisk gis som et kronetilskudd for det årstimetall som blir godkjent på grunnlag av kommunens innsendte søknad.

Satsen for 2017 er kr 541,- per klokketime.

Retten til opplæring i eller på samisk reguleres i opplæringsloven, og henger i utgangspunktet ikke sammen med tilskuddsforvaltningen. Kommunene er pliktig til å gi elevene som har rett til opplæring i eller på samisk slik opplæring dersom de ber om det.

Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema finnes under dokumenter til høyre.

Søknadsfrist:
15.11.2017 00:00:00
Målgruppe:
Eiere av grunnskoler i Troms
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommunen og frittstående grunnskoler i Troms

Kontaktpersoner