SEVU-PPT 2018 Etterutdanningsmidler

For Troms fylke er det i 2018 satt av kr. 155 000,- til gjennomføring av etterutdanning på prioriterte områder innenfor strategien SEVU PPT.

Etterutdanningsmidlene skal bidra til å nå målsettingen i strategien om å styrke ansattes kompetanse og bidra til økt fokus på systemrettet arbeid i PPT.

Etterutdanningen skal være praksisnær og innebære refleksjon og utprøving mellom samlingene, bruk av arbeidsplassen som læringsarena, og bidra til økt fokus på systemrettet arbeid i PPT.

Du finner mer informasjon om ordningen i utlysningebrevet.

Utlysningsbrev og søknadsskjema er under dokumenter til høyre.

Søknadsfrist:
20.05.2018 23:59:00
Målgruppe:
Ansatte og ledere i PPT
Ansvarlig:
oppvekst- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommunen

Kontaktpersoner