Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet har kunngjort 2. runde med tilskudd til  rekruttering av «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» for 2017.

 

Ordningen skal bidra til at alle kommuner har rekruttert psykolog ved innføring av lovkrav om psykologkompetanse fra 2020. Målet er å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet.

Tilskuddsbeløpet er kr 400 000  pr 100 % psykologstilling.

Budsjettramme: 28 mill. kroner

Prioriteringer:

Kommuner som ikke mottar tilskudd til formålet skal prioriteres, jf. regelverket for ordningen. Kommuner som har asylmottak for enslige mindreårige (omsorgssenter) og kommuner som har asylmottak for asylsøkere i aldersgruppen 16-18 år som målgruppe prioriteres også.

Utlysningen finner dere her: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene

Nyhetssak om psykologer i kommunene:  https://helsedirektoratet.no/Sider/Flere-psykologer-i-kommunene.aspx

Søknadsfrist:
10.09.2017 00:00:00
Målgruppe:
Kommunale helse- og omsorgstjenester
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
01.02.2018 00:00:00

Kontaktpersoner