Psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester i 2018

Helsedirektoratet har publisert kunngjøring av tilskudd til Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for 2018.

Rekruttering av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. Det har vært en markant økning i antall psykologer de siste årene. Samtidig er det fortsatt mange kommuner som oppgir at de ikke har psykologkompetanse. 

Tilskuddsordningen er et sentralt virkemiddel for å øke rekrutteringen og bidra til at psykologkompetanse blir tilgjengelig over hele landet ved innføring av lovkrav fra 2020.

Bevilgning:  155 mill. kr.

Prioriteringer:

  • Kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd skal prioriteres
  • Kommuner som benytter psykologkompetansen i rusarbeid har høy prioritet, jf. Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)

Skjema for søknad i 2018 finnes i feltet til høyre.

Skjema for økonomirapportering for de som har mottatt tilskudd i 2017 ligger i feltet til høyre.

Rapportering på måloppnåelse for 2017 skal gjennomføres elektronisk via Questback. Kontaktperson for tilskuddet i kommunen får den tilsendt på e-post fra Helsedirektoratet innen midten av januar.

Mer informasjon: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene 
 

Søknadsfrist:
01.02.2018 00:00:00
Målgruppe:
Kommunale helse- og omsorgstjenester
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
01.02.2019 00:00:00

Kontaktpersoner