Produksjostilskudd i jordbruket

Frist for å søke produksjonstilskudd i jordbruket er 15.mars med telledato 1.mars. Søknadsfristen er ikke fleksibel. Dersom man søker innen fristen, kan søknaden justeres inen 14 dager etter søknadsfrist.

 

I vår er det grunnopplysninger og husdyr som skal føres på skjema.

Søknadsfrist:
15.03.2018 23:00:00
Målgruppe:
Gårdbrukere
Ansvarlig:
Kommunene i Troms
Hvem kan søke:
Landbruksforetak som driver vanlig jordbruksproduksjon med næringsmessig preg