Kompetansemidler til ikke-kommunale barnehageeiere 2018

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å videreføre et nasjonalt prøveprosjekt med kompetansemidler til ikke-kommunale barnehageeiere som ønsker å øke tilsatte sin kompetanse i barnehager på tvers av kommunegrenser.

Prosjektet skal gjelde i budsjettåret 2018.

Fylkesmannen i Hordaland forvalter prosjektet på vegne av Utdanningsdirektoratet.      

 

Søknadsskjema

Søknadsfrist:
04.05.2018 23:59:00
Målgruppe:
Ansatte i ikke-kommunale barnehager
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Ikke-kommunale barnehageeiere

Kontaktpersoner