Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker om opphold i Norge

Tilskuddet skal bidra til finansiering av grunnskoleopplæring og videregående opplæring av barn og unge som søker opphold og som har rett og/eller plikt.

Les mer om ordningen på Udir.no.

Søknadsfrist:
30.06.2017 23:59:00
Målgruppe:
Barn og ungdom i alderen 6-18 år.
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommunen