Tilskudd til opplæring i finsk som andrespråk skoleåret 2017/2018

I opplæringsloven § 2-7 gis rettigheter for elever som ønsker opplæring i finsk som andrespråk. Fylkesmannen i Troms tildeler timer til skoler/kommuner som gir slik opplæring.

Timesatsen pr. 1. januar 2017 er satt til kr 541,- per klokketime.

Mer informasjon og søknadsskjema finnes til høyre under dokumenter.

Søknadsfrist:
15.11.2017 00:00:00
Målgruppe:
Skoleeiere i Troms
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og frittstående grunnnskoler i Troms

Kontaktpersoner