Midler til gjennomføring av etterutdanning på prioriterte områder innenfor strategien SEVU PPT 2017

For Troms fylke er det i 2017 satt av kr. 155 000,- til gjennomføring av etterutdanning på prioriterte områder innenfor strategien SEVU PPT. Etterutdanningsmidlene skal bidra til å nå målsettingen i strategien om å styrke ansattes kompetanse og bidra til økt fokus på systemrettet arbeid i PPT.

Les mer om tilskuddet i utlysningsbrevet til høyre.

Søknadsfrist:
25.06.2017 23:59:00
Målgruppe:
Ledere og ansatte i PPT
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner og interkommunale PPT

Kontaktpersoner