2. utlysning av psykologtilskudd for 2018

Ny kunngjøring av tilskudd til Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for 2018.

Rekruttering av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. Det har vært en markant økning i antall psykologer de siste årene nasjonalt.

Tilskuddsordningen er et sentralt virkemiddel for å øke rekrutteringen og bidra til at psykologkompetanse blir tilgjengelig over hele landet ved innføring av lovkrav fra 2020.

Halvparten av kommunene i Troms er tildelt midler for å knytte psykologkompetanse til sine helse- og omsorgstjenester. Fylkesmannen anmoder resterende kommuner om å nå benytte muligheten til å søke om rekrutteringsmidler, før ordningen faller bort etter 2020.

Bevilgning:  22,5 mill. kr.

Prioriteringer:

  • Kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd skal prioriteres
  • Kommuner som benytter psykologkompetansen i rusarbeid har høy prioritet, jf. Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)

Skjema for søknad i 2018 finnes i feltet til høyre.

 

Mer informasjon: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene

Søknadsfrist:
15.09.2018 00:00:00
Målgruppe:
Brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms
Hvem kan søke:
Kommunale helse- og omsorgstjenester
Rapporteringsfrist:
01.02.2019 16:00:00