Tilskuddsordninger

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
22. okt 22. okt Midler til kompetansetiltak knyttet til mottak av flyktninger i alderen 6 - 18 år Skoleledere, lærere og andre ressurspersoner som arbeider med opplæring og oppfølgning av asylsøkere og flyktninger i grunnskolen 6-18 år
15. nov 15. nov Studiepermisjon for videreutdanning i samisk med lønn 2018 Lærere i grunnskolen og i videregående opplæring
15. nov 15. nov Studiepermisjon for videreutdanning i finsk/kvensk med lønn 2018 Grunnskolelærere
15. nov 15. nov Tilskudd til timer til opplæring i og på samisk for grunnskoleelever skoleåret 2018/2019 Kommuner og frittstående grunnskoler
15. nov 15. nov Tilskudd til opplæring i finsk som andrespråk skoleåret 2018/2019 Kommuner og frittstående grunnskoler
Søknadsfrist Tittel
22. okt 22. okt Midler til kompetansetiltak knyttet til mottak av flyktninger i alderen 6 - 18 år
15. nov 15. nov Studiepermisjon for videreutdanning i samisk med lønn 2018
15. nov 15. nov Studiepermisjon for videreutdanning i finsk/kvensk med lønn 2018
15. nov 15. nov Tilskudd til timer til opplæring i og på samisk for grunnskoleelever skoleåret 2018/2019
15. nov 15. nov Tilskudd til opplæring i finsk som andrespråk skoleåret 2018/2019