Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb 01. feb Tilskudd: Innføring av velferdsteknologiske løsninger Kommuner
10. feb 10. feb Psykologtilskudd 2019 Mennesker i alle aldersgrupper med risiko for å utvikle, eller som har utviklet problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vold og traumer. Det gjelder både enkeltindivider, familier, pårørende, grupper og hele befolkningen. Barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep/traumer og/eller med behov for oppfølging for bedre gjennomføring av skole og opplæring.
Søknadsfrist Tittel
01. feb 01. feb Tilskudd: Innføring av velferdsteknologiske løsninger
10. feb 10. feb Psykologtilskudd 2019