Tilskuddsordninger

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
2018.08.15 15.08.18 Tilretteleggingsmidler for lokal prioritering studieåret 2018/2019 Ansatte i barnehager
2018.09.15 15.09.18 2. utlysning psykologtilskudd 2018 Brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester
2018.10.01 01.10.18 Utlysning av kriseskjønnsmidler i 2018 Kommuner i Troms
2018.11.15 15.11.18 Studiepermisjon for videreutdanning i samisk med lønn 2018 Lærere i grunnskolen og i videregående opplæring
2018.11.15 15.11.18 Studiepermisjon for videreutdanning i finsk/kvensk med lønn 2018 Grunnskolelærere
2018.11.15 15.11.18 Tilskudd til timer til opplæring i og på samisk for grunnskoleelever skoleåret 2018/2019 Kommuner og frittstående grunnskoler
2018.11.15 15.11.18 Tilskudd til opplæring i finsk som andrespråk skoleåret 2018/2019 Kommuner og frittstående grunnskoler
Søknadsfrist Tittel
2018.08.15 15.08.18 Tilretteleggingsmidler for lokal prioritering studieåret 2018/2019
2018.09.15 15.09.18 2. utlysning psykologtilskudd 2018
2018.10.01 01.10.18 Utlysning av kriseskjønnsmidler i 2018
2018.11.15 15.11.18 Studiepermisjon for videreutdanning i samisk med lønn 2018
2018.11.15 15.11.18 Studiepermisjon for videreutdanning i finsk/kvensk med lønn 2018
2018.11.15 15.11.18 Tilskudd til timer til opplæring i og på samisk for grunnskoleelever skoleåret 2018/2019
2018.11.15 15.11.18 Tilskudd til opplæring i finsk som andrespråk skoleåret 2018/2019