Skal vurdere endringer i loven

Plandirektør hos Fylkesmannen i Troms, Per Elvestad, skal være med i utvalget som vurderer endringer i beredskapslovgivningen.

Det offentlig utvalget skal se på om regjeringen bør ha mulighet til å supplere, eller gjøre unntak fra lovgivning i spesielle krisesituasjoner.

Unntak fra gjeldende lov

 I en pressemelding skriver Justis- og beredskapsdepartementet:  

"Utvalget skal derfor vurdere om det bør innføres en lovbestemmelse som gir regjeringen hjemmel for midlertidig å supplere, og om nødvendig gjøre unntak fra, gjeldende lovgivning i ekstraordinære situasjoner som ikke omfattes av dagens beredskapslov. Det skal også utrede om det kan være behov for en hjemmel for midlertidig å suspendere eller modifisere enkeltpersoners rettigheter, i situasjoner hvor ressursmangel og lignende gjør det umulig eller svært vanskelig å oppfylle rettighetene, eller hvor det er behov for å kunne omprioritere ressurser spesielt raskt."

Utvalget ledes av professor Kjetil Mujezinović Larsen ved Institutt for offentlig rett, UiO.    

Fristen for å avgi utvalgets innstilling er 15. mars 2019.

Les mer her

Kontaktpersoner