Kan bli vårflom i noen vassdrag

Reisaelva: I Troms er det størst sannsynlighet for vårflom i Nord-Troms, hvor Reisaelva har høyere sannsynlighet enn andre elver i fylket.
Reisaelva: I Troms er det størst sannsynlighet for vårflom i Nord-Troms, hvor Reisaelva har høyere sannsynlighet enn andre elver i fylket.

I fylket er det størst sannsynlighet for vårflom i Nord-Troms, hvor Reisaelva er spesielt utsatt. 

Fylkesmannen i Troms videreformidler informasjon om snømengder og sannsynligheten for storflom utover våren til alle kommunene i Troms.

Sannsynligheten beregnes blant annet på grunnlag av værprognoser for de neste ni dagene. Derfor vil sannsynligheten for flom kunne endres daglig

Den nyeste informasjon om eventuelle flom- og jordskredvarsler publiseres på Varsom.no.

Dette bør dere tenke på

Fylkesmannen oppfordrer kommunene og andre som er avhengig av slike varsler om å abonnere på varsler fra Varsom.no.

Kommuner og andre må gjøre tiltak som kan redusere faren for lokale oversvømmelser når snøen begynner å smelte. Aktuelle tiltak kan være å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner, kummer m.m. for å sikre at vannet får fri passasje.