Gledelig rapport for fjellskredkommuner

NVE har gitt ut en ny rapport om flodbølger etter fjellskred i Lyngen. Den viser at oppskyllingshøyden blir lavere enn tidligere beregnet.

Det er Norges geotekniske institutt, NGI, som har laget rapporten for NVE. Den er svært gledelig i forhold til muligheten for å bygge og bo i kommunene Lyngen, Storfjord og Kåfjord.

Her kan du se rapporten.

Oppskyllingshøydene som nå skal legges til grunn i arealforvaltningen og beredskapen, er vesentlig redusert. Dette vil gi berørte kommuner og lokalsamfunn utvidet handlingsrom og bedre utviklingsmuligheter.

Vi må se på nye løsninger for beredskapshåndteringen.

Grundige beregninger

Analysen dekker oppskyllingsfaren tilknyttet potensielt skred fra Jettan, Indre Nordnes og Revdalsfjellet. De nye beregningene er basert på ny metode (probabilistisk tilnærming) og bygger på totalt 18600 oppskyllingsberegninger.  

Rapporten inneholder også kartlegging av «verstefallstilfellet», som vil være relevant til bruk for beredskapsplanlegging i området.

Mange viktige bidragsytere

Fylkesmannen tar nå initiativ til et beredskapsmøte mellom Fylkesmannen, NVE, Politiet og Statens Vegvesen, for å se på nye beredskapsløsninger.

Fra dette rommet overvåker NVE bevegelsene i de utsatte fjellpartiene.

Fra dette rommet overvåker NVE bevegelsene i de utsatte fjellpartiene.

Det arbeidet Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, gjør i dette området er svært viktig. 

Tilrettelegging av kunnskap og forskning er helt avgjørende. Dette hadde ikke vært mulig uten kommunenes engasjement for sine innbyggere gjennom år.

Mer om dette også på NVE sine sider.

Kontaktpersoner