Godt arbeid i Kåfjord

Kåfjord kommune har lagt fram sin risiko- og sårbarhetsanalyse for Gámmanjunni 3. Fylkesmannen i Troms roser kommunen for systematisk arbeid med utfordringene rundt faren for fjellskred. 

Risiko- og sårbarhetsanalysen ble presentert på et folkemøte i bygda denne uka. Der deltok også plandirektøren hos Fylkesmannen i Troms.

- Kåfjord kommune er en av kommunene i landet som har størst utfordringer i forhold til fjellskred. Det er betryggende det arbeidet som kommunen og NVE bidrar med, for å skape et trygt samfunn, sier Per Elvestad.  

Folkemøte i Kåfjord.

Folkemøte i Kåfjord.

Beveger seg 6 cm i året

Bevegelsene i fjellpartiet Gámmanjunni 3 blir kontinuerlig overvåket. Raser fjellet vil 26 millioner kubikkmeter blokker med stein rase ned mot Manndalen.

NVE har derfor etablert sanntidsovervåking og varsling av Gámmanjunni 3. Dette på bakgrunn av både den høye sannsynligheten for ras og de store konsekvensene knyttet til det.

Avansert overvåking

Den årlige sannsynligheten for et stort fjellskred fra Gámmanjunni 3 er vurdert til å være større enn 1/100 pr år.  Det vil si at sannsynligheten er mer enn 1 % for at det kan gå et skred hvert år i følge NVE.

Sanntidsovervåkingen består av 9 GPS-mottakere, flere webkamera, værstasjon og landingsplasser i felt for helikopter. En bakkebasert radar (GB-InSAR) måler kontinuerlig bevegelse i det ustabile området fra dalen, skriver NVE på sine hjemmesider.

Bidra i arbeidet

Fylkesmannen vil også i framtida være en støttespiller for Kåfjord kommune i det videre arbeidet med fjellskredproblematikken.

-Vi arrangerer et miniseminar om fjellskred i august i år hvor Kåfjord kommune og deres situasjon blir et naturlig tema, sier Elvestad.

Se også vår Facebookside og video fra Manndalen.

 

 

Kontaktpersoner