Stian Lindgård blir ny assisterende fylkesmann for Fylkesmannen i Troms og Finnmark

1. januar 2019 slås Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark sammen til ett embete med hovedsete i Vadsø og kontorsteder i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Målselv. Det nye embetet får to assisterende fylkesmenn. Stian Lindgård blir assisterende fylkesmann ved hovedsetet i Vadsø.

- I Stian Lindgård vet vi at vi får en kunnskapsrik og dyktig assisterende fylkesmann ved kontoret i Vadsø. Han kjenner fylkesmannsembetet godt og har dybdekunnskap om kommunal virksomhet, som vil være en styrke for embetsledelsen. Kommunedialogen er viktig for oss og vi skal jobbe for å være tett på kommunene også i det nye store embetet, sier Elisabeth Vik Aspaker, påtroppende fylkesmann for Troms og Finnmark.

Stian Lindgård er utdannet jurist fra Universitetet i Tromsø. Han har lang praksis fra ulike stillinger i offentlig sektor og var rådmann i Nesseby kommune i 13 år. Lindgård ble ansatt som direktør for justis- og samfunnsavdelinga hos Fylkesmannen i Finnmark i 2014. Han har fungert som assisterende fylkesmann siden 2016.

- Jeg er en «kommunemann» med både kunnskap om og hjerte for kommunene. Jeg er glad for at jeg får fortsette å jobbe med utviklingen av det nye embetet og kommunedialogen framover, sier Stian Lindgård.

Stian Lindgård fungerer som fylkesmann i Finnmark ut 2018, før han 1. januar går over i ny stilling som assisterende fylkesmann hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Den nye embetsledelsen består fra 1. januar 2019 av fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker, assisterende fylkesmann Stian Lindgård (kontorsted Vadsø) og assisterende fylkesmann Bård Magne Pedersen (kontorsted Tromsø).

Kontaktpersoner