Opphevet 50% av byggesakene

I 2017 opphevet eller omgjorde vi halvparten av alle byggesaks-klagene med unntak av kommunene Tromsø og Harstad.

- Vi er bekymret over at en så høy andel av klagesakene omgjøres. Hovedsakelig skyldes dette små og sårbare fagmiljøer uten tilstrekkelig kompetanse. Flere av våre små kommuner burde vurdere muligheten for å etablere interkommunalt byggesakskontor, sier kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen.

Tallet stiger fortsatt

 Han viser til at antall byggesaker som Fylkesmannen har opphevet eller omgjort har steget jevnt og trutt de siste årene.

- Plan- og bygningsloven skaper fortsatt problemer for kommunene, sier Andreassen.

I år har vi behandlet 135 slike klagesaker. Noen av de vanligste årsakene til at Fylkesmannen opphever eller omgjør sakene er:

- Dårlig eller gammelt planverk i kommunen.

- Mangelfulle begrunnelser i dispensasjonssaker.

- Politiske utvalg gjør vedtak i strid med administrasjonens innstilling uten å begrunne den.

Tallene for 2017 viser:

Tromsø kommune: opphevet/omgjort 30 % av sakene.

Harstad kommune: opphevet/omgjort 42 % av sakene.

Fylkets øvrige kommuner: opphevet/omgjort til sammen 48 %