Gleder meg til jobben som fylkesmann!

30. oktober har Elisabeth Vik Aspaker sin første dag som fylkesmann for Troms.

I den forbindelse inviterer vi pressen til et møte med henne kl.11.00 på Fylkeshuset, møterom Senja.

- Det er et veldrevet embete jeg kommer til og jeg ser fram til å bli kjent med alle medarbeiderne, sier hun.

Aspaker er født i Harstad og er utdannet lærer. Hun har vært politiker for Høyre i mange år, ble utnevnt til fiskeriminister i Erna Solberg sin regjering i 2013 og var en periode også europaminister.

Ønsker å bygge videre på godt arbeid

I 2014 ble Aspaker utnevnt til fylkesmann i Troms.

- Jeg har ingen ferdig programerklæring nå, men jeg vil følge opp det svært viktige arbeidet med Sjumilssteget der Fylkesmannen i Troms har vært en pioner nasjonalt.

- Lokaldemokratiet står sterkt og jeg vil legge stor vekt på god dialog med kommune-Troms. Jeg er opptatt av at fylkesmannen gjennom god veiledning kan bidra til at flere saker kan finne sin løsning lokalt, sier Aspaker.  

Troms og Finnmark

I 2019 blir Elisabeth Vik Aspaker fylkesmann for hele regionen Troms og Finnmark. Om den oppgaven sier hun:

- Arbeidet med sammenslåingsprosessen med Finnmark er helt i startfasen og de to embetene skal i fellesskap stake ut kursen for det nye store embetet. Jeg ønsker en åpen prosess der de ansatte involveres på en god måte. 

Kontaktpersoner