Presserom

Kommunikasjonsstaben jobber tett med fylkesmann og alle fagavdelingene. Vi hjelper journalister med å finne riktig person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysninger og intervju. Vi legger til rette for pressen under større møter og arrangementer, som kongelige besøk og statsbesøk.

Vi gjør vårt beste for å holde dere informert om aktuelle saker. For daglige nyheter, artikler, prinsipielle vedtak og tilsynsrapporter, anbefaler vi å se på våre fag- og temasider. Her finner du informasjon om kontaktpersoner og linker til relevante dokument og artikler. Ta gjerne kontakt med oss. 

Innsyn i Fylkesmannens postlister

05.07.2018

Forlenger fellingstillatelsen

 Fylkesmannen i Troms har gitt ny fellingstillatelse på slagbjørnen i Indre Troms.


19.06.2018

Stor interesse for helseberedskap

Flere enn 140 personer deltar i dag og i morgen på den nasjonale helseberedskapskonferansen i Tromsø.


11.06.2018

Etterlyser ørneprosjekt

Fylkesmannen i Troms ber Klima- og miljødepartementet om å iverksette forsøksordningen med forvaltning av kongeørn.


29.05.2018

«Leve hele livet»

Fylkesmannen i Troms inviterer den lokale pressen til informasjon om stortingsmeldingen «Leve hele livet».


28.05.2018

Sender digital post til alle

Fylkesmannen i Troms er klar for å sende all post digitalt. Det gjelder for våre samarbeidspartnere i det offentlige, bedrifter og privatpersoner.


24.05.2018

Plukket tre tonn plastsøppel

Med svært god hjelp fra Kystvakta og Kystverket har ansatte hos Fylkesmannen i Troms bare i vår plukket 3,1 tonn plastsøppel i verna områder. Mye herreløst avfall kom fra fiskeriene.


24.05.2018

Nestlederne i det nye embetet på plass

De to fylkesmennene har innplassert ass. direktører og stabssjefer.


09.05.2018

Raskere behandling

Universitetssykehuset Nord-Norge har fått gode rutiner på å behandle alle pasienter med blodforgiftning (sepsis) raskt.


09.05.2018

Følger nøye situasjonen

Fylkeslegene i Nordland, Troms og Finnmark overvåker nøye den reduserte beredskapen i luftambulansetjenesten i Nord-Norge.


09.05.2018

Disse skal lede det nye embetet

Fylkesmennene i Troms og Finnmark kan i dag presentere direktørene som skal lede det nye embetet fra 1. januar 2019.


Flere nyheter


Kontaktpersoner