Historikk

Fylkesmennene og deres embetskontorer har historiske røtter. Troms fylkes første amtmann het Mathias Bonsach Krogh Nannestad. Han var først amtmann i Finnmark, før han ble amtmann i Troms i 1866. I 1919 ble tittelen amtmann endret til fylkesmann, og begrepet amt ble endret til fylke. 

I dag er Fylkesmannen inne i en omfattende strukturering- og omstillingsprosess. I 2019 blir hele regionen Troms og Finnmark slått sammen til ett embete.

Fylkesmannen i Troms har sitt hovedsete i Tromsø. Amt- og fylkesmennene i Troms gjennom historien er (start- og sluttdato for deres virke i parantes):

 • Mathias Bonsach Krogh Nannestad (1866-1869)
 • Christian Collett Kjerschow (1869-1889)
 • Boye Christian Riis Strøm (1889-1914)
 • Klaus Hoel (1915-1920)
 • Otto Backe (1921-1928)
 • Johannes Gerckens Bassøe (1928-1938)
 • Gunnar Bjørn Nordbye (1938-1940)
 • Hans O. Skotner (1940-1945) kst.
 • Arne Aas (1946-1953)
 • Kristian Even Haug (1953-1976)
 • Martin Buvik (1976-1991)
 • Leif Arne Heløe (1991-2000)
 • Vilgunn Gregusson (2000-2005)
 • Bård Magne Pedersen (2005-2006) kst.
 • Svein Ludvigsen (2006-2014)
 • Bård Magne Pedersen (2014-2017) kst.
 • Elisabeth Vik Aspaker (2017-d.d.)

Mathias Bonsach Krogh Nannestad var Troms første fylkesmann. Bildet er tatt i 1875: