- Ta med søpla hjem igjen

(Foto: Trine Lise S. Helgerud / Fylkesmannen i Troms)

- En god regel er å bære utstyr og søppel med seg hjem igjen. Og finner du mer, ta med det óg, sier Andreas Fosslund Karlsen. Ungdom fra Øvrebygd har plukket mellom 1000 og 1500 liter søppel i Øvre Dividal nasjonalpark.

Ungdommene fra Øvergård Montessoriskole og Bjørkeng oppvekstsenter deltok på søppelaksjonen ved Anjavatnet. De fant nedgravde depot med mat, isfiskebor, sag, telt, teltplugger, vodka, spader – og selvfølgelig dopapir og våtservietter.

- Skal du på do, så ta med deg dopapiret eller brenn opp dopapiret før du drar, sier Jan Sverre Gjerdrum.

Søppel fra jakt- og fiskecamper

Nasjonalparkforvalter for Øvre Dividal, Bjørn Morten Baardvik, ledet aksjonen. Anjavatnet er et populært isfiskevann. Hit kommer mange friluftsfolk, jegere og fiskere.

- Søpla vi har funnet er typisk for fiskecamper og jaktcamper. Folk har med seg for mye utstyr og mat til at de orker å bære det ned igjen. Så graver de det ned her, fordi de tenker at de skal komme tilbake en eller annen gang. Men eierne av utstyret kommer ikke tilbake, sier Baardvik.

- Nasjonalparkene er verna for å ta vare på den verdifulle naturen, ikke matdepot i bakken.

Kan skade dyr

Områder vernes for å kunne ta vare på spesielle og viktige naturverdier i lang tid framover.

Områder som er vernet som nasjonalpark inneholder flere typer natur, hele økosystemer og store landskap med planter og dyr. Områdene er viktige for friluftsliv. Nasjonalparker er middels strengt vernet. Her kan du ferdes til fots og som hovedregel gjelder friluftsloven. Spesielle regler står i verneforskriften på lovdata.no.

- Nasjonalparkene er jo noe av det flotteste vi har. Men det blir spredt forsøpling i hele området. Ikke bare er det forsøpling visuelt, men plastikken kan gå i næringskjeden og dyr kan skade seg.

Baardvik forteller at mange friluftsfolk ferdes med hund. Om hunden skjærer seg opp på glassbiter som ligger igjen ved bålplasser eller på bakken, så er det veldig langt til nærmeste veterinær.

- Reindriftsnæringa bruker disse områdene, og reinen kan bli skadet av for eksempel å spise plast eller skjære seg, sier nasjonalparkforvalteren.

Sporløs ferdsel

Nasjonalparkforvalteren synes det er trist at de må bruke penger og ressurser på å rydde opp søppel i nasjonalparken.

- Jeg vil jo selvfølgelig oppfordre alle til å ta med utstyr til bygds igjen. Det skal ikke vises der du har vært. Det er det beste, sier Baardvik.

 

Hva er sporløs ferdsel?

Allemannsretten gir oss rett til mye, men den innebærer også noen plikter. En av pliktene er at vi tar godt vare på naturen, og ikke la det ligge igjen spor etter oss.

Denne plikten kaller vi sporløs ferdsel.

Det å ferdes sporløst handler om å ikke etterlate seg mer enn sitt eget fotavtrykk når man ferdes i naturen. For at de som lever etter oss skal få nyte urørt natur på samme måte som oss, har vi et felles ansvar for å ta vare på den.


 

Slik ferdes du sporløst:

Unngå å tråkke nye stier der det allerede eksisterer en sti.

Skal du tenne bål, bruk en bålplass som allerede eksisterer.

Gjør det til en regel at du alltid tar med deg hjem igjen alt det du har hatt med deg ut på tur. Naturen bruker to år på å bryte ned appelsinskall, mens plast kan ta opp til 500 år å bryte ned. Derfor gjør du naturen en stor tjeneste om du også plukker med deg søppel du kommer over når du er ute på tur.

Har du bygget opp noe mens du var ute, ta det ned igjen før du forlater stedet.

Vis hensyn til dyre- og fugleliv når du oppholder deg i naturen. La ville dyr være i fred, og husk at søppel du legger igjen kan være skadelig for dem.

Kilde: Norsk friluftsliv

Dette sier Friluftsloven om sporløs ferdsel

«Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade.

Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen.

Grunnens eier eller bruker har rett til å vise bort folk som opptrer hensynsløst eller ved utilbørlig atferd utsetter eiendommen eller berettigete interesser for skade eller ulempe.»