Verneområder

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk.

Vis mer


27.09.2018

- Ta med søpla hjem igjen

- En god regel er å bære utstyr og søppel med seg hjem igjen. Og finner du mer, ta med det óg, sier Andreas Fosslund Karlsen. Ungdom fra Øvrebygd har plukket mellom 1000 og 1500 liter søppel i Øvre Dividal nasjonalpark.


12.09.2018

Elever skjøtter Bergsøyan

Elever fra Senja videregående skole Naturbruk, ryddet tidligere denne uka gran i Bergsøyan landskapsvernområde. Jobben var et oppdrag fra Fylkesmannen i Troms.


11.09.2018

Regler for droner i verneområder

Flere og flere ønsker å fly drone for å filme og ta bilder i flott natur. I noen nasjonalparker er det ikke lov på grunn av vern av spesielle og viktige naturverdier, som for eksempel dyreliv og friluftsliv. Men det finnes unntak.


05.07.2018

Verner 14 viktige skoger i Troms

Ånderdalen nasjonalpark er utvidet, og 13 nye skogreservat opprettet. De nye skogvernområdene er viktige for et stort antall skogtyper og truede arter.


06.06.2018

50-åringer i fokus

Ånderdalen nasjonalpark og Vardnesmyra naturreservat fyller 50 år i 2020 og 2019. Naturperlene på Senja skal derfor feires med blant annet en jubileumsbok. Disse fotografene skal bidra med bilder og nå har de vært på kurs.   


19.03.2018

Vil ha innspill om nye Kastnesåsen naturreservat

Fylkesmannen ønsker innspill til arbeidet med verneplan for Kastnesåsen naturreservat i Dyrøy kommune. Vi skal bruke innspillene når vi lager verneforslaget. Alle som vil kan sende oss innspill innen 16. april.


15.03.2018

Reisa nasjonalpark får kvensk skilting

Kulper, stryk, rasteplasser og fiskeplasser langs Reisaelva får kvenske stedsnavn. 
- Dette er viktig fordi det kvenske språket holder på å dø ut, sier Pål Vegard Eriksen, daglig leder på Halti kvenkultursenter IKS /Haltiin kväänisentteri.


21.08.2017

Infofjøs og kultursti åpnet på Hofsøya

Den gamle sommerfjøsen på Hofsøya Bygdemuseum står nå åpen for publikum. Der kan du finne informasjon om natur, kultur og turer i nærområdet, og ta en rast. En nyåpnet kultursti starter fra museet.


05.07.2017

Vi trenger din mening om Ballesvika

I sommer kan du si oss hvordan du mener vi bør forvalte Ballesvika på Senja framover. Spørreskjema finner du i ei kasse ved stien ned til stranda.


03.07.2017

Naturvern – hva og hvorfor

Vi verner områder for å kunne ta vare på spesielle og viktige naturverdier i lang tid framover. Reglene varierer fra område til område. Hovedregelen for bruk er at friluftsloven gjelder. 


Flere nyheter