Tilskudd

Miljøverndepartementet har en rekke tilskuddsordninger for økonomisk støtte til kommuner, organisasjoner, forskningsinstitusjoner og privatpersoner som vil gjennomføre tiltak som bedrer miljøtilstanden.