Protokoller fra møter i rovviltnemnda

Rovviltnemnda for region 8 hadde møte i Vadsø den 12.10.2018. Protokollen fra møtet kan du lese her.

Protokoller fra rovviltnemndas møter vil ikke lengre bli sendt ut per post. I stedet legges de ut her. De som ikke i dag får beskjed på e-post om nye møteprotokoller, men ønsker å få en påminnelse på e-post når en protokoll blir lagt ut, kan sende en e-post til fmtravr@fylkesmannen.no


Tidligere møteprotokoller:

2018
Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 12.10.2018
Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8, september 2018
Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8, juli 2018
Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 29.5.2018
Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 12.4.2018
Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 28.2.- og 1.3.2018
Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 9.1.2018

2017

2016

2015

2014

2013