Protokoller fra møter i rovviltnemnda

Rovviltnemnda i region 8 har behandlet klage på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv. Protokoll fra behandlingen kan leses her.

Protokoller fra rovviltnemndas møter vil ikke lengre bli sendt ut per post. I stedet legges de ut her. De som ikke i dag får beskjed på e-post om nye møteprotokoller, men ønsker å få en påminnelse på e-post når en protokoll blir lagt ut, kan sende en e-post til fmtravr@fylkesmannen.no


Tidligere møteprotokoller:

2018

2017

2016

2015

2014

2013