Frist for å søke om rovvilterstatning for husdyr er 1. november

Nå kan du sende inn søknad om rovvilterstatning. Elektronisk søknadssenter er åpnet, og fristen er 1. november.

Du må søke gjennom elektronisk søknadssenter. 

Søknaden
Alle søkere må legge ved individlister til søknaden. Individlistene skal minimum inneholde alle individnummer i besetningen, kobling mellom mor og lam, dødsårsaker og helse/sykdomsinformasjon.

I høyremargen finner du skjemaet Excelsau og en veileder til dette. Excelsau er et tilbud du som søker om rovvilterstatning kan velge å bruke. Utfylt skjema gir Fylkesmannen de opplysningene vi trenger når søknaden din skal behandles. Vi ber om at du leverer i Excelformat. Det gjør behandlingen av søknaden raskere. Medlemmer av Sauekontrollen kan hente en tilpasset rapport fra Sauekontrollen. Besetningsdata må leveres før søknaden kan behandles av Fylkesmannen.

Krav til dyreeier
Forskriftens § 4 stiller som et vilkår for å få full erstatning at dyreeier har handlet aktsom, og gjort det som med rimelighet kan forventes for å avverge eller redusere tap.

Hvis du mottar erstatning for tap til fredet rovvilt i år, skal alle søyene ha fargeslips (kodemerker for lammetall) beitesesongen 2018.

Vilkår
Dersom du fikk erstatning i fjor, må du sjekke om du fikk vilkår for beitesesongen 2017. Kontakt Fylkesmannen om du har mistet brevet med evt. vilkår. Om vi har krevd opplysninger utover det som står i Excelsau, kan du kontakte oss for hjelp til hvordan dette kan rapporteres.

Vedlegg til søknaden
Besetningsdata og eventuell annen dokumentasjon som underbygger søknaden kan lastes opp som vedlegg til søknaden i Elektronisk søknadssenter. Eventuelt kan slik dokumentasjon ettersendes til Fylkesmannen. Kommunen kan bistå dersom dokumentasjon må skrives ut, scannes eller kopieres. Hvis du får problemer med å levere søknaden elektronisk, ta kontakt med oss hos Fylkesmannen i Troms. 

Kontaktpersoner