Plukka 3,1 tonn plastsøppel

Med svært god hjelp fra Kystvakta og Kystverket har ansatte hos Fylkesmannen i Troms bare i vår plukket 3,1 tonn plastsøppel i verna områder. Mye herreløst avfall kom fra fiskeriene.

De ansatte har i løpet av de siste syv årene plukket til sammen mer enn 23 tonn søppel på disse strendene. 

Her ryddet vi:

Nordkvaløya og Rebbenesøya landskapsverneområde:

Rekvika på Nordkvaløya

Sørskarvågen på Nordkvaløya

Fuglbergvika på Nordkvaløya

Måsvær naturreservat:

Vassholmen

- Fylkesmannen i Troms har ryddet i verneområder som vi har ansvar å forvalte. Disse er hekkeområder for en rekke sjøfugl. Nå spiser de mye og skal fore opp unger. Det er derfor særlig viktig at områdene blir ryddet for plastavfall når vinterstormen stilner og snøen smelter fram all søpla, sier miljøvernsjef Evy Jørgensen. 

Fylkesmennene fikk for første gang i år oppgaven å koordinere opprydding av marin forsøpling