Hopp til innhold

Kartleggingsmetodene

Kartleggingsmetoden er ny og kalles Natur i Norge. Natur i Norge tar for seg all natur, også nedbygd natur, som byer og kunstige enger for eksempel.

Naturen kartlegges i ruter på 500x500 meter.  Til sammen skal kartleggerne dekke 106 ruter i Tranøy, Målselv, Sørreisa og Bardu. Det vil si i alt omtrent 26 km2 (26 500 dekar). Mye av områdene er myr. Lenke til kart over områdene finner du ovenfor. 

Annen metode for skogen

Skogområdene som skal kartlegges på nytt i 2017 ligger på Kvaløya, på Malangshalvøya, i Ramfjord og på Storanjarga (halvøya øst for Tromsøya til Ullsfjord) og i Balsfjord i Laksvatnlia. Målet er bedre naturfaglige beskrivelser av områdene i Naturbase. Kartleggingen av skogen blir gjort med en eldre metode etter Miljødirektoratets DN-håndbok 13.