3,6 millioner til opprydning i marin forsøpling i Troms

Flere avfallsselskap og friluftsråd i Troms får penger av Miljødirektoratet til å forebygge og rydde opp i marin forsøpling.

– Årets tildeling dekker opprydning i alle deler av fylket, sier Lisa Bjørnsdatter Helgason som jobber med marin forsøpling hos Fylkesmannen i Troms.

Tilskuddordningen mot marin forsøpling er et tiltak som både skal bidra til forebygging og opprydding av marin forsøpling. I januar oppfordret vi så mange som mulig til å søke på penger fra Miljødirektoratets pott.

Disse får penger:

 

Senja Avfall IKS (Troms) 561 720 kroner. Kartlegge marin forsøpling. Ryddeaksjon langs kysten av Midt-Troms

Ishavskysten Friluftsråd (Troms) 419 300 kroner. Rydde strandsoner og gjennomføre holdningsskapende prosjekter.

Avfallsservice AS (Troms) 300 000 kroner. Innsamling av marint avfall i de seks nordligste kommunene i Troms.

Hålogaland Ressursselskap IKS (Sør-Troms og Nordland) 500 000 kroner. Rydde strandsoner og gjennomføre holdningsskapende prosjekter.

Finnmark Friluftsråd (Nord-Troms og Finnmark) 1 000 000 kroner. Gjennomføre strandrydding og tiltak mot marin forsøpling i 23 kommuner.

Coasteering AS (Troms, Sogn og Fjordane, Aust Agder) 800 000 kroner. Kombinasjon av coasteering og plastrydding som holdningsskapende tiltak rettet mot ungdomsskoler. 

Se lista over alle som fikk penger av Miljødirektoratet her.

 

Ved årets tildeling har fylkesmennene hatt en ny koordineringsrolle hvor de har bidratt i vurdering av søknader fra sine fylker.

- Vi er veldig fornøyd med tildelingen. De som får penger i 2018 involverer avfallsselskap, kommuner, regionråd og/eller friluftsråd og vi mener derfor at de vil kunne nå ut til et stort publikum og har den nødvendige kunnskapen og apparatet til å lykkes. Prosjektene kan gi god miljønytte og føre til positive ringvirkninger i samfunnet, sier Helgason.


Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker sa i en video i januar at hun ønsker at Troms skal bli best i å rydde opp i marin forsøpling i landet.