Hopp til innhold

Tips til bedrifter

Sorter avfall på arbeidsplassen.

Sørg for at avfallsbeholdere er godt sikret. Vær og vind kan føre avfallet på ville veier.

Bidra i opprydningsarbeid. Bedrifter kan søke om støtte til opprydningsarbeid og man kan delta på dugnader.

Spylevann som går ubehandlet til sluk kan medføre at plastrester, maling og støv ender i havet.

Tips til tromsværingen

Ikke kast søppel i naturen. Plast brytes ikke ned, men opp til små plastpartikler som kan være skadelig for dyr.

Aldri kast Q-tips, engangslinser og annet som ikke skal i do, i do. Plastgjenstander kan unngå å bli fanget opp av renseanlegg.

Vask og kildesorter plasten. Vi sparer to kilo råolje for hvert kilo plast som resirkuleres.

Unngå plastpose på bananene, kiwiene, frukt og grønt, som heller kan skrelles eller vaskes.

Bruk drikkeflaske, termokopp, matboks og tøynett i stedet for engangsprodukter.

Å sykle, gå eller ta bussen reduserer utslippene av mikroplast. Bildekk er den største kilden til mikroplast i havet i Norge (Miljødirektoratet 2017).

Begrens bruk og vask av syntetiske plagg. Disse kan frigi mikroplast til havet.

Engasjer deg. Det finnes en rekke organisasjoner i fylket som arbeider for å begrense den marine forsøplingen.

Plukk søppel. Alle bidrag nytter!


PS. Det koster penger å levere marint avfall, hvis du ikke har en avtale med et avfallsselskap.

Tromsværingenes plastfrie tips