Hopp til innhold

Plastproblemet

Hvert år havner 8-12 millioner tonn plastsøppel i havet. Neste generasjon vil får mer plast, enn fisk i garna, i følge World Economic Forum.

Opprydding av plast er spesielt viktig på grunn av den lange nedbrytningstida. Å forhindre marin forsøpling er også viktig med tanke på turisme og rekreasjon i Troms.  

Vi får stadig flere nedslående forskningsresultater om konsekvensene av forurensninga:

Plast kan bli spist av fisk og andre dyr som forveksler det med mat. For eksempel ble plast nylig påvist i fire av fem blåskjell langs norskekysten. Inntak av plast kan gi indre skader, metthetsfølelse og hindre opptak av næring. I en ny studie ble det påvist at små plastpartikler som ble spist av fisk kan gå over i hjernen og føre til at fisken endrer adferd. I tillegg kan dyr sette seg fast i plast, tauverk og spøkelsesgarn.

Garn funnet i Risøya naturreservat utenfor Kvaløya.
Garn funnet i Risøya naturreservat utenfor Kvaløya. (Foto: May-Helen Holm)