Hopp til innhold

Rotenonbehandlingen i Skibotn

For å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen, ble det gjennomført kjemisk behandling med rotenon i 2015 og 2016. Våren 2017 starter arbeidet med å reetablere fiskebestandene. Se video fra behandlingen i 2016.

Anadrom laksefisk

Laks, sjøørret og sjørøye som vandrer mellom sjø og ferskvann og som er avhengig av ferskvann for å reprodusere seg, samt rogn og unger av slik fisk.