Hopp til innhold

Faktaboks

 

Kjemisk behandling av elver i Skibotnregionen

Parasitten Gyrodactylus salaris ble første gang påvist på laks i Skibotnelva i 1979. Skibotnelva ble kjemisk behandlet i 1988 og 1995. I år 2000 ble parasitten også påvist i Signaldalselva. Siste runde med behandling var i 2015 og 2016.

Reetablering

Bestandene av laks, sjøørret og sjørøye skal nå bygges opp igjen. Reetableringsprosjektet er en oppfølging av bekjempelsen av lakseparasitten G. salaris. Det overordnete målet med reetableringsprosjektet er å bygge opp levedyktige fiskebestander. Hvis reetablering av fiskebestandene går etter planen, kan friskmelding forventes tidligst i 2021. 

Organisering

Reetableringsprosjektet styres av regional koordineringsgruppe bestående av representanter fra Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Troms og Mattilsynet i Troms. Veterinærinstituttets prosjektleder for reetableringsarbeidet er sekretær i gruppa. Det er også etablert lokal reetableringsgruppe bestående lokale representanter.