Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


06.07.2018

Regler for multeplukking i nord

I de nordligste fylkene er det spesielle regler for multeplukking. Stort sett kan man plukke det man vil, men det er for eksempel forbudt å plukke multer dersom grunneier har satt opp skilt om det.


05.07.2018

Verner 14 viktige skoger i Troms

Ånderdalen nasjonalpark er utvidet, og 13 nye skogreservat opprettet. De nye skogvernområdene er viktige for et stort antall skogtyper og truede arter.


04.07.2018

Flere mottaksanlegg for farlig avfall bryter miljøreglene

Fylkesmannen i Troms er ferdig med tilsyn av syv anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Avfall deklarert på feil produsent og mangelfulle skriftlige rutiner er blant avvikene som ble funnet.


29.06.2018

Forvaltningsplan Bergsøyan

Forvaltningsplanen for Bergsøyan landskapsvernområde på yttersida av Senja er på høring til 3. september. Alle som vil kan uttale seg om planen.


21.06.2018

Meld inn fangst av rømt oppdrettsfisk

Dersom du fanger eller observerer rømt oppdrettslaks i elv eller sjø, meld ifra til Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon: 55 23 83 37/911 03 277.


12.06.2018

Protokoller – møter i rovviltnemnda

Rovviltnemnda i region 8 hadde møte den 29.5.2018. Protokoll fra dette møtet kan leses her.   Møtet ble holdt i Alta.


25.05.2018

Saklister – møter i rovviltnemnda

Rovviltnemnda for region 8 skal ha møte i Alta den 29.5.2018


15.05.2018

Plukka 3,1 tonn plastsøppel

Med svært god hjelp fra Kystvakta og Kystverket har ansatte hos Fylkesmannen i Troms bare i vår plukket 3,1 tonn plastsøppel i verna områder. Mye herreløst avfall kom fra fiskeriene.


11.05.2018

Kjeldalselva

Clemens Kraft AS søker om utslippstillatelse for bygging av småkraftverk i Kjeldalselva i Storfjord kommune.


08.05.2018

Høring av Kastnesåsen naturreservat

Fylkesmannens forslag om å opprette Kastnesåsen naturreservat nord for Faksfjorden i Dyrøy kommune er nå sendt på høring.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel