Reindriftsnytt om Ut på vidda

Reindriftsnytt skriver om prosjektet Ut på vidda. Her er det klare budskap til reindriftsfamilier og kommuner. 

Ut på vidda er et tilbud om lærings- og omsorgstjenester i reindrifta. Målet er å tilby disse tjenestene til barn, unge, voksne og eldre. 

I Reindriftsnytt finner du en omfattende og god artikkel om hva dette prosjektet går ut på. Saken står på både norsk og samisk.

Du kan også lese mer om Ut på vidda på våre hjemmesider. Dessuten kommer det stadig nytt på prosjektets egen Facebookside.

Kontaktpersoner