Ny tilleggsnæring for reineiere er på trappene

Flere kommuner forteller at de har behov for lærings- og omsorgstjenester fra reindriftsfamilier for flere av sine innbyggere, både med og uten samisk bakgrunn.

Boplassen (hjemmedriften), reingjerdet og siida er spennende læringsarenaer for barn, unge og eldre. Mange mennesker trenger å lære mer om samisk kultur, språk og tradisjoner, og de trenger fysisk aktivitet og opplevelser som gir mestring, helse, og trivsel. Slike tilbud utvikles nå av reindriftsfamilier i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag. 

Første reindriftsfamilie har nå etablert seg med tilbud til barn i Porsanger kommune. En reindriftsfamilie på Kvaløya utenfor Tromsø og en i Grane kommune er i etableringsfasen.

Kommunenes tjenesteområder innen oppvekst og helse-/sosial er aktuell for lærings- og omsorgstjenester knyttet til samisk kultur, samfunn og reindriften. NAV, flyktningetjenesten og dagaktivitetstilbud til eldre hjemmeboende er også aktuelle grupper. 

For mer info, kontakt prosjektleder Ethel Seljevold – fmtrese@fylkesmannen.no eller mobil 97512870