Hopp til innhold

«Prosjekt Ut på vidda»

Ut på vidda ser på hvordan reindrifta kan utvikle og tilby lærings- og omsorgstjenester, og om kommuner og staten vil kjøpe tjenestene.

Prosjektet er  treårig og nasjonalt. Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund eier prosjektet. Sametinget og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er representert i styringsgruppa sammen med prosjekteierne. Fylkesmannen i Troms er prosjektleder og sekretariat.

Ut på vidda dekker våre fem reindriftsfylker: Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.

Lenke til introduksjon og startup guide - norsk 

Lenke til introduksjon og startup guide - nord-samisk

Lenke til introduksjon og startup guide - sør-samisk