Tilskudd innen jordbruk og skogbruk

Foto: Marianne Vileid Uleberg/Fylkesmannen i Troms
Foto: Marianne Vileid Uleberg/Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Fylkesmannen veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Fylkesmannen gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Fylkesmannen skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Fylkesmannen forvalter tilskudd til næringsutvikling innen landbrukssektoren blant annet med midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler).

Vis mer

Fylkesmannen i Troms har en egen kalender for tilskuddsordningene. Følg lenken til høyre for å komme til kalenderen.


16.02.2018

Forsinket utbetaling av produksjonstilskudd til 43 geitebønder i Troms

Dette gjelder gårdbrukere med melkegeit i kommunene Tromsø, Bardu, Salangen, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Nordreisa.


25.10.2017

Kommunesamling om PT okober 2017

17-18. oktober var kommunal landbruksforvaltning samlet hos Fylkesmannen i Troms.


11.10.2017

Regionale miljøtilskudd (RMP)

15. oktober er søknadsfrist for regionale miljøtilskudd.


11.10.2017

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

15 oktober er søknadsfrist for andre del av søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.


27.10.2016

Nytt rundskriv for avlingssvikterstatning

Det er kommet nytt rundskriv til forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon (rundskriv 2016-29).


23.02.2016

Miljø- og tilskuddssamling for landbruksforvaltningen i Troms

Den 16. og 17. mars 2016 inviterer Fylkesmannen i Troms saksbehandlere i landbruksforvaltningen i Troms til todagers miljø- og tilskuddssamling.


11.04.2013

Tilskudd til utvikling av arktisk landbruk