Skogbruk

Fylkesmannens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Fylkesmannen også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Fylkesmannen skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Fylkesmannen gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


08.03.2018

Tilskudd til skogsvegbygging - søknadsfrist den 16.4.2018

Det kan nå søkes om tilskudd til skogsvegbygging. Fylkesmannen har ca 5 mill. til fordeling. Søknadsfrist er den 16.4.2018.


08.03.2018

Reviderte overordna retningslinjer for skogsvegbygging og driftstilskott i skogbruket

Reviderte overordna retningslinjer for prioritering av søknader til skogsvegbygging og drift med taubane, hest og annet fastsatt den 1.3.2018


10.07.2017

Tilskudd til skogsvegbygging - søknadsfrist den 1.9.2017

I søknadsrunde nr 2/2017 kan det søkes om tilskudd til skogsvegbygging. Fylkesmannen har ca 2 mill.kr til fordeling. Søknadsfrist er  den 1.9.2017.


08.03.2017

Tilskudd til skogsvegbygging - søknadsfrist den 28.4.2017

Det kan nå søkes om tilskudd til skogsvegbygging. Fylkesmannen har ca 4 mill. til fordeling. Søknadsfrist er den 28.4.2017.


31.10.2016

Nyttig fagstoff på ved-dagen

Vedprodusentene og andre vedinteresserte fikk innføring i nytt og nyttig fagstoff på Ved-dagen på Haraldvollen sist lørdag. Omsetning av ved etter energiinnhold, istedet for volum som i dag, var ett av temaene som blei tatt opp.


27.04.2016

Godt møte mellom skognæring, politikere og forvaltning

Skognæringa Kyst, Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms inviterte til skognæringsmøte i Målselv med tema oppfølging av Melding om Kystskogbruket 2015 og gjennomføring av Infrastrukturprogrammet. Nær 40 deltakere fra skognæring, forvaltning og politikere møtte fram. Ei engasjert forsamling med mye på hjertet. Hovedkonklusjonen fra møtet er at tettere samarbeid må til for å lykkes med å nå måla for skogbruket!


22.12.2015

Samling for skogsentreprenører og tømmertransportører

Fredag 18. desember inviterte Fylkesmannen til samling for skogsentreprenører og tømmertransportører på Bardufosstun. Det var godt oppmøte, bredt faglig tema og ei engasjert forsamling.