Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det stilt ekstra krav til miljøhensyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, fordi erfaringer fra økologiske driftsformer blir overført til det det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke de lokale og fornybare ressursene på hvert enkelt gårdsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Det blir for eksempel ikke brukt kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrenser hvor mange dyr som kan holdes på et bestemt areal. Økologisk landbruk bidrar dessuten til økt matmangfold og at forbrukerne får tilgang til produkter de ønsker. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Fylkesmannens oppgaver

Fylkesmennene har ansvar for å støtte utviklingen av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak. Dette er midler som kan tildeles organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorgan.

Fylkesmannen skal medvirke til økt økologisk matproduksjon, og seks foregangsfylker har fått et særskilt ansvar for å medvirke til økologisk produksjon og omsetning av norske økologiske produkt.

De seks foregangsfylkene har følgende satsingsområder:

  • Økologisk korn - Oppland
  • Levende matjord - Buskerud
  • Økologisk melk - Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
  • Økologiske grønnsaker og poteter - Vestfold
  • Økologisk frukt og bær - Hordaland og Sogn og Fjordane
  • Økologisk mat i storhusholdninger – Oslo og Akershus og Østfold

Vis mer


26.09.2017

Matvalget - en veiledningstjeneste for økt bruk av økologisk mat i storhusholdning

Matvalget ble opprettet i 2015 og tilbyr veiledning om bruk av økologisk mat i storhusholdning til både offentlige og private bedrifter.


22.09.2017

Marthahaugen Gård vant Nordnorsk økomatpris

 – Uventet og veldig overraskende, sier de glade vinnerne Maya Daljord og Roger Endresen.


18.09.2017

Er du spent på hvem som får Nordnorsk økomatpris 2017?

Svaret får du fredag 22. september. Da deler fylkesmann Bård Magne Pedersen ut prisen under Det Nordnorske måltid på SMAK Nordnorsk matfestival i Tromsø.


07.09.2017

Nordnorsk økomatpris

Nordnorsk økomatpris er et tiltak i arbeidet til Fylkesmennene i landsdelen, for å påvirke til økt produksjon og forbruk av økologisk mat, i tråd med målsettinger fastsatt av Stortinget.


10.08.2017

Studietur økologisk bringebærproduksjon september 2017

Økologisk foregangsfylke frukt og bær arrangerer studietur til Sverige 12.-13. september. Alle som driver bringebærproduksjon for salg til grossist eller på egen gård eller er interessert av andre grunner, er velkommen til å delta.


28.04.2017

Vi ønsker kandidater til Nordnorsk økomatpris

Personer eller organisasjoner som er ekstra gode på å jobbe med nordnorsk, økologisk mat kan vinne prisen og 50 000 kroner. Alle som vil er velkomne til å sende inn forslag.


23.09.2016

Nordnorsk økomatpris 2016 går til...

Prisen er på kr 50 000,- og ble overrakt i dag 23.september under Det nordnorske måltid på SMAK nordnorsk matfestival i Tromsø.


17.08.2016

Utlysning midler til utvikling av økologisk landbruk 2017

Landbruksdirektoratet utlyser midler til utvikling av økologisk landbruk 2017. Søknadsfrist er 15. september 2016. Les mer om utlysningen på Landbruksdirektoratet sine nettsider.  


22.06.2016

Bli med på studietur til Umeå 14.-16. september 2016

TINE inviterer melkeprodusenter og andre interesserte til studietur med fokus på økologisk melkeproduksjon og allsidig fôringsstrategi.


25.04.2016

Nordnorsk økomatpris 2016

Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark ønsker begrunnede forslag til kandidater til Nordnorsk økomatpris innen 1. juli 2016. Det kan være personer, organisasjoner eller virksomheter som har gjort en spesiell innsats for å fremme produksjon, omsetning eller forbruk av økologisk mat, og som har tilknytning til Nord-Norge.


Flere nyheter