Forvaltningskontroller i 2017

I 2017 vil det bli gjennomført kontroll av landbruksforvaltningen i seks av kommunene i Troms.

Kommunene som er plukket ut til kontroll i år er:

 • Ibestad kommune
 • Lenvik kommune
 • Tranøy kommune
 • Storfjord kommune (dokumentkontroll)
 • Torsken kommune (dokumentkontroll)
 • Berg kommune (dokumentkontroll)

I år vil det være fokus på følgende ordninger:

 • Produksjonstilskudd - Areal- og kulturlandskapstilskudd
 • Produksjonstilskudd - Tilskudd til husdyr
 • Ajourhold av gårdskart
 • Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
 • Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.
 • Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Så snart kontrollrapportene er skrevet, vil de bli lagt ut på denne nettsiden (i link til høyre).

Dersom du har spørsmål til forvaltningskontrollene eller andre kontroller som landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Troms utfører, ber vi deg ta kontakt med oss.