Normal grovfôravling i Troms

Foto: Aase Berg
Foto: Aase Berg

Første slåtta i Troms er ferdig. Fylkesmannens inntrykk er at det er et tilnærmet normalår når det gjelder grovfôr her i fylket, i motsetning til sørpå.

Det er i regi av blant annet fag – og produsentorganisasjoner, rådgivningstjeneste og så videre etablert flere løsninger for formidling av fôr. Det er også tatt til orde for å selge og frakte rundballer fra nord og sørover til tørkerammede bønder.

Bruk Fôrformidling.no om du vil kjøpe eller selge

Det er etablert et nettsted Fôrformidling.no. Det er et nettsted som drives på frivillig basis, og som har som mål å gjøre det enklere å koble bønder som trenger fôr med bønder som har fôr til overs.

Bruk helst norsk fôr

Mattilsynet har også laget en nettartikkel om fôrsituasjonen i landet. Mattilsynet fokuserer på risiko for at smitte kan følge med innførsel av grovfôr fra utlandet, og oppfordrer først og fremst til å bruke norsk fôr. Les her.

Ta fôranalyse før du selger

Norsk landbruksrådgivning, NLR har også opprettet en formidlingsside for kjøp og salg av grovfôr. De har laget et forslag til kjøpekontrakt, se her. Det anbefales at det tas fôranalyser av fôr som skal selges.


 

Landbruksminister Jon Georg Dale hadde møte 23. juli 2018 med lederne for Norges bondelag og Norsk bonde - og småbrukarlag hvor de ble enige om en rekke nye tiltak som blant annet forskuddsutbetaling for avlingsskader kan økes fra 50 til 70 %. Les mer her om tiltakene på nettsiden til Landbruks -og matdepartementet, LMD.

Kontaktpersoner