Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Beitelagsstatistikk for 2015

Foto: Ulrike Nauman

Statistikken for organisert beitebruk for Troms er klar for beitesesongen 2015.  Den
forsiktige, men positive trenden med prosentvis nedgang i tap av sau og lam på
beite fortsetter for tredje året på rad.

Publisert 25.02.2016

Det ble sluppet 107 980 sau og lam på utmarksbeite i sesongen 2015, det er en økning på 1648 dyr sammenlignet med beitesesongen 2014.

Det prosentvise tapet for sau/lam ble på 6,1 %, dette er gjennomsnittstall. Godt og vel 81 % av sauebøndene i Troms er tilsluttet organisert beitebruk.

For detaljer på kommunenivå, se under relaterte dokumenter til høyre i siden.