Fylkesnytt fra Troms

Foto: Erlend Winje, Fylkesmannen i Troms
Foto: Erlend Winje, Fylkesmannen i Troms

Fylkesnytt fra Troms kommer ut to ganger i året. Fylkesnytt omhandler aktualiteter eller informasjon om kommende saker og satsinger. På denne siden vil vi samle Fylkesnytt fra Troms.

På denne siden vil vi samle fylkesnytt fra Troms. I lenken til høyre finner du fylkesnytt fra de andre fylkene i Norge, publisert på Landbruks- og matdepartementets nettsider.


18.04.2018

Landbruksnyheter fra Troms 1/2018

Fylkesmannen i Troms er ute med ny utgave av Fylkesnytt med artikler om litt forskjellig som foregår i Tromslandbruket for tida. I denne utgaven kan du blant annet lese om at målrettet satsing over mange år nå ser ut til å gi gode resultater for forvalning av jervebestanden.


07.12.2017

Landbruksnyheter fra Troms 3/2017

Fylkesmannen i Troms er ute med ny utgave av Fylkesnytt fra Troms med artikler om litt forskjellig som foregår i Tromslandbruket for tida. I denne utgaven kan du blant annet lese om gode erfaringer med bruk av tiltakspakker for å redusere tap av dyr på beite.


09.06.2017

Landbruksnyheter fra Troms

Nytt nummer av Fylkesnytt: Målelvnepa får kanskje beskyttet geografisk betegnelse, unge bønder i Troms satser på volumproduksjon av grønnsaker og nytt samarbeid for bedre brannvern på gårdsbruk


27.09.2016

Landbruksnyheter fra Troms

Nysgjerrig på lyngshest, høsting av gaukesyre, perleplukking, omsorgstjenester i reindrifta og SMAK-festivalen? I den nye utgaven av Fylkesnytt kan du lese om dette.


30.03.2016

Fylkesnytt fra Troms mars 2016

Fylkesmannen i Troms er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Dette nummeret har blant annet en artikkel om regional plan for reindrift – et nybrottsarbeid.Kontaktpersoner