Plan- og byggesakskonferansen 2017

Dato:
14. november - 15. november
Sted:
Scandic Ishavshotel, Tromsø
Ansvarlig:
Oddvar Brenna og Kristine Sørensen Ødegård
Målgruppe:
Kommunale ledere og saksbehandlere som arbeider med saker etter plan- og bygningsloven
Påmeldingsfrist:
08.11.2017 16:00:00

Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune inviterer til plan- og byggesakskonferanse 2017. Målet med konferansen er å oppdatere kommunene på aktuelle problemstillinger i plan- og byggesaksfeltet.

I utgangspunktet er det ikke satt noen begrensninger på antall deltakere fra hver kommune. Dersom det viser seg at interessen for å delta på konferansen er stor, må vi vurdere om antall deltakere fra en kommune må begrenses. De kommunene dette i tilfelle gjelder, blir kontaktet.

Kostnader

Vi dekker utgifter til felles middag 14. november og dagpakker, inklusive lunsj, for begge konferansedagene. Det er knyttet store kostnader til konferansen og eventuelle avbud som ikke er meldt oss innen 11.november vil bli fakturert i etterkant.

Hotell og reise

Deltakerne må selv dekke reise og overnatting. Hver enkelt må selv bestille hotellrom etter behov og ønske. Fylkesmannen har forhandlet fram en rabattert pris og har reservert 80 rom fram til den 31. oktober på Scandic Ishavshotel. Pris per rom/døgn er kr. 1290 inklusive frokost. Vi har også reservert 10 rom fra den 13. november til den 14. november for deltakere som må ankomme dagen før selve konferansen. Ved bestilling av hotellrom på Scandic Ishavshotel oppgis referanse nr. 46066841, på telefon 77 66 64 97. Bestilling kan også sendes på e-post til vår kontaktperson Maria Richardsen. Frist for bestilling av hotellrom er 31. oktober.

Innmelding av fagspørsmål

Noen kommuner har sendt inn spørsmål, men vi oppfordrer kommunene til å fortsatt å melde inn faglige spørsmål. Det gir oss mulighet til å sette søkelyset på dagsaktuelle problemstillinger som kan angå mange kommuner. Spørsmål kan sendes på epost til Oddvar Brenna eller Kristine Sørensen Ødegård.

Foreløpig program

I programmet tar vi sikte på oppdateringer i utvalgte emner som vi ser kommunene har behov for. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra fjorårets konferanse, vil emner innenfor byggesak vektlegges særlig i år. Håndtering av drikkevann og Universell utforming er to fagområder i planforvaltningen som vies ekstra oppmerksomhet i årets konferanse.

Programmet ligger øverst i margen til høyre her. Det kan bli endringer i programmet.

Dato:
14. november - 15. november
Sted:
Scandic Ishavshotel, Tromsø
Ansvarlig:
Oddvar Brenna og Kristine Sørensen Ødegård
Målgruppe:
Kommunale ledere og saksbehandlere som arbeider med saker etter plan- og bygningsloven
Påmeldingsfrist:
08.11.2017 16:00:00

Kontaktpersoner

Dokumenter