Vårkonferansen 2018

Dato:
15. mars
Sted:
Tromsø
Ansvarlig:
USHT, Senter for omsorgsforskning – nord, Tromsø kommune, UNN, Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms.
Målgruppe:
Fagpersoner innen helse- og omsorgsfeltet i Troms

Merk dere datoen for denne interessante fagdagen! 

Hovedforedrag: Ti tips til hvordan helsepersonell kan redusere barrierer for samhandling i demensomsorgen. Foreleser: Lill Sverresdatter Larsen, førsteamanuensis ved Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet.

Videre vil Vårkonferansen som tidligere presentere fagutviklingsprosjekter gjennomført i kommunale helse- og omsorgstjenester i Tromskommunene.

Også i 2018 vil det være mulighet for kommunene å delta via streaming.

Program, praktisk informasjon, mulighet for påmelding samt påmeldingsfrist kommer seinere.

Dato:
15. mars
Sted:
Tromsø
Ansvarlig:
USHT, Senter for omsorgsforskning – nord, Tromsø kommune, UNN, Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms.
Målgruppe:
Fagpersoner innen helse- og omsorgsfeltet i Troms