Obligatorisk turnuskurs for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer

Dato:
4. april 10:00 - 6. april 15:30
Sted:
Clatrion Hotel The Edge, Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms
Målgruppe:
Leger, fysioterapeuter og kiropraktorer som har turnustjeneste i kommunene i Troms. Kurset tilbys også leger som har turnustjeneste i kommunene i UNNs lokalsykehuskommuner i Nordland, samt fysioterapeuter som har turnustjeneste i Finnmark
Påmeldingsfrist:
16.03.2018 16:00:00

Fylkesmannen i Troms inviterte til det obligatoriske kurset for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer i kommunene i Troms. Kurset ble også tilbudt leger som har turnustjeneste i kommunene i UNNs lokalsykehuskommuner i Nordland, samt fysioterapeuter som har turnustjeneste i Finnmark. 

Her er presentasjonene fra kurset.

.

Dato:
4. april 10:00 - 6. april 15:30
Sted:
Clatrion Hotel The Edge, Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms
Målgruppe:
Leger, fysioterapeuter og kiropraktorer som har turnustjeneste i kommunene i Troms. Kurset tilbys også leger som har turnustjeneste i kommunene i UNNs lokalsykehuskommuner i Nordland, samt fysioterapeuter som har turnustjeneste i Finnmark
Påmeldingsfrist:
16.03.2018 16:00:00