Studietur Inn på tunet

Dato:
4. april - 6. april
Sted:
Hordaland
Ansvarlig:
Fagforum Inn på tunet og Fylkesmannen i Troms
Målgruppe:
Kommuner og gårdbrukere

Spennende tur til Hordaland for de som jobber med Inn på tunet 4-6.april

Påmeldingsafrist 23.mars 2018.

Kontakt Hanne Storteig eller Liv Edel Berg for sprøsmål!

Du betaler egne reisekosntader. Bespisning, opphold og befaringer er betalt av prosjekt som eies av Troms Landbruksfaglige senter.

Turen er både ment for de som jobber med Inn på tunet i kommune eller tilbydere av Inn på Tunet.

Dato:
4. april - 6. april
Sted:
Hordaland
Ansvarlig:
Fagforum Inn på tunet og Fylkesmannen i Troms
Målgruppe:
Kommuner og gårdbrukere

Kontaktpersoner