Riktigere bruk av antibiotika i sykehjem

Dato:
12. april
Sted:
Hotel The Edge i Tromsø
Ansvarlig:
Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP), Regionalt kompetansesenter i smittevern i Helse Nord (KORSN) og Fylkesmannen
Målgruppe:
Leger og sykepleiere i sykehjem/KAD
Påmeldingsfrist:
01.03.2018 00:00:00

Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten beskriver tiltak for bedre antibiotikabruk i kommunale helseinstitusjoner. Ansvaret ligger hos kommunene, mens Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har et nasjonalt faglig ansvar. Regionalt kompetansesenter i smittevern i Helse Nord (KORSN) skal bistå sykehjem og KAD-avdelinger i regionen. I samarbeid med Fylkesmannen i Troms inviteres derfor sykehjemmene og KAD- avdelingene i UNN HF sitt opptaksområde til et tverrfaglig oppstartsmøte for bedre antibiotikabruk.

Hensikten med møtet er å bistå sykehjem og KAD-avdelinger med å komme i gang med arbeidet for riktigere antibiotikabruk. Se vedlagt program for detaljer.

Hvert sykehjem/KAD kan melde på inntil 3 deltakere fortrinnsvis med representasjon av flere faggrupper. Målgruppe er de som har eller vil få roller og oppgaver ifm. antibiotikabruk (lege, sykepleier, farmasøyt, eventuelt andre).

Sykehjemslegers deltagelse på møtet godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Kurset er godkjent fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) med 6 kurspoeng til videre- og etterutdanning til klinisk spesialitet i sykepleie/spesialsykepleie.

 

Det er ingen deltakeravgift, lunsj- og pausemat er inkludert. Ved lengre reisevei (f.eks. > 4timer) ta kontakt med june.utnes.hogli@unn.no for vurdering av tilskudd til overnatting i Tromsø. Ved reise med hurtigbåt anbefales det å reservere plass.

 

Påmelding skjer gjennom denne lenken: https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/pmelding

 

Dato:
12. april
Sted:
Hotel The Edge i Tromsø
Ansvarlig:
Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP), Regionalt kompetansesenter i smittevern i Helse Nord (KORSN) og Fylkesmannen
Målgruppe:
Leger og sykepleiere i sykehjem/KAD
Påmeldingsfrist:
01.03.2018 00:00:00