Nettverkssamling for helse- og omsorgsledere og kommuneoverleger

Dato:
30. mai 10:30 - 31. mai 15:00
Sted:
Scandic Ishavshotel, Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og KS i samarbeid med kommunene
Målgruppe:
Toppledere innen helse- og omsorg i kommunene og kommuneoverleger
Påmeldingsfrist:
16.05.2018 13:00:00

Fylkesmannen i Troms ønsker velkommen til en samling for de øverste lederne av kommunale helse- og omsorgstjenester og kommuneoverlegene i Troms.

Samlingen blir den tredje i rekken for helse- og omsorgslederne. Dette er et nettverk som er forbeholdt øverste leder av helse- og omsorgstjenestene i kommunene, og de aktuelle har fått særskilt invitasjon per epost.

Her er litt informasjon fra konstituerende helse- og omsorgsledersamling i februar 2017: http://www.ks.no/regioner/nord-norge/helseledersamling-i-troms/

Andre samling i nettverket forgikk i Harstad i september 2017. Her ble det avtalt at   kommuneoverlegeforum blir invitert med til en felles fagdag.

Kommuneoverlegeforum har vært driftet av fylkeslegen i en årrekke, og alle kommuneoverleger i Troms er invitert til å delta i forumet.

Den 30. mai vil det være parallelle møter for helse- og omsorgsledernettverket og kommuneoverlegeforum.

31. mai har begge grupper en felles fagdag, programmene for de to dagene ligger i feltet til høyre.

Fylkesmannen dekker utgifter til bespisning og overnatting ved Ishavshotellet.

Dato:
30. mai 10:30 - 31. mai 15:00
Sted:
Scandic Ishavshotel, Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og KS i samarbeid med kommunene
Målgruppe:
Toppledere innen helse- og omsorg i kommunene og kommuneoverleger
Påmeldingsfrist:
16.05.2018 13:00:00