Miljøkilometeren 2018: Motorferdsel i utmark

Dato:
6. juni - 7. juni
Sted:
Fylkeshuset (møterom Senja Nord hos Fylkesmannen i Troms)
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms
Målgruppe:
Saksbehandlere og politikere i kommuner som jobber med motorferdselloven
BARMARKSKJØRING: Motorferdsel på barmark kan skade plantelivet og sette merker og sår i terrenget. Sporene etter kjøring kan være synlige i mange år.
BARMARKSKJØRING: Motorferdsel på barmark kan skade plantelivet og sette merker og sår i terrenget. Sporene etter kjøring kan være synlige i mange år.

Motorferdsel i utmark, naturmangfoldloven, hensyn til reindrifta og kontroll er tema på Miljøkilometeren 2018. 

Programmet arrangeres både 6. og 7. juni. Du som vil delta kan velge den dagen som passer best. Gi oss beskjed om dette når du melder deg på. Vi spanderer lønsj. Deltakerne dekker reisen selv.


Påmelding på e-post til

Gøril Einarsen
fmtrgei@fylkesmannen.no


Påmeldingsfrist: 1. juni 2018   NB. Få ledige plasser igjen.

10.30 | Velkommen ved miljøverndirektør Evy Jørgensen, Fylkesmannen i Troms

10.40 | Vurdering etter naturmangfoldloven

11.00 | Hensyn til reindrifta
11.15 | Lønsj              
12.00 | Kontroll og ulovlig motorferdsel i utmark (Politiet og Statens naturoppsyn)
12.30 | Gruppeoppgaver med diskusjon 
14.50 | Avslutning

 

Vi ønsker å gjøre saksbehandlere og politikere i kommunene trygge på lovverket, slik at dere kan gjøre gode vurderinger innenfor rammene av regelverket og fatte lovlige vedtak. 

God kunnskap om gjeldende lov og forskrift, gir også økt rettsikkerhet. Vi tror også at mer kunnskap om regelverket, og hvordan man går fram under saksbehandling, er tidsbesparende i seg selv.  Dere vil også få mulighet til å dele erfaringer fra andre kommuner, bli bedre kjent, og få et nettverk som kan være til nytte i en travel hverdag. 


Her kan du lese mer om:

Dato:
6. juni - 7. juni
Sted:
Fylkeshuset (møterom Senja Nord hos Fylkesmannen i Troms)
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms
Målgruppe:
Saksbehandlere og politikere i kommuner som jobber med motorferdselloven

Myndighetenes ansvar

Kommunen er dispensasjonsmyndighet etter motorferdselloven, og har ansvar for å regulere motorferdsel i utmark. Kommunen kan gi dispensasjon til å bruke snøskuter, for eksempel til å frakte bagasje og utstyr til private hytter. Dispensasjonen skal begrenses, og være mulig å kontrollere.

Fylkesmannen veileder kommunene, og har ansvar for å gjøre lovlighetskontroll av kommunale vedtak. Gjennom veiledning ønsker vi å oppnå lovlige og kontrollerbare vedtak.

Politiet, SNO og Fjelltjenesten skal håndheve loven i utmark. De kontrollerer også dispensasjoner i felt. Klare brudd på loven blir anmeldt. De gir også tilbakemelding til kommunen og Fylkesmannen om de finner ulovlige vedtak under en kontroll.